Spitalul General C.F. Galați a fost organizat încă de la înființare să funcționeze ca unitate sanitară în două localităţi, în Galaţi str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7 şi în Buzău, str. Republicii nr. 8-12. Ambele unități erau organizate în secţii cu paturi (medicină internă şi chirurgie generală) şi două dispensare policlinici în care activitatea medicală s-a desfăşurat pe două coordonate distincte: examinarea personalului cu funcţii în siguranţa transporturilor şi activitatea curativă.

În prezent, Spitalul General CF Galaţi îşi desfăşoară activitatea pe următoarele domenii de activitate:

A. Asistenţă medicală curativă şi profilactică ce se desfăşoară în:

a. secţiile cu paturi
b. ambulatorii

B. Examinări medicale şi psihologice pentru personalul din transporturi cu funcţii (atribuţii) în siguranţa transporturilor:

a. Ambulatoriul de Specialitate CF Galaţi şi Buzău
b. Laboratorul de Examinări Psihologice în Siguranţa Transporturilor Galaţi

C. Examinările medicale şi psihologice în conformitate cu Normele generale de protecţie a muncii, prin serviciul de medicina muncii în:

a. Ambulatoriul de Specialitate CF Galaţi şi Buzău
b. Laboratorul de Examinări Psihologice în Siguranţa Transporturilor Galaţi

Dotarea cu aparatură performantă, existenţa unui personal calificat şi specializat, au condus în timp la creşterea adresabilităţii, eficientizarea actului medical şi recunoaşterea spitalului ca unul dintre cele mai apreciate din judeţul Galaţi şi judeţele limitrofe.

Ca urmare, în secţiile cu paturi s-au înfiinţat compartimente de: gastroenterologie, neurologie, psihiatrie, reumatologie, cardiologie, recuperare-medicină fizică şi balneologie, ortopedie-traumatologie, O.R.L la Galaţi şi compartimentele de neurologie, cardiologie, ortopedie-traumatologie și ORL la Buzău, iar ambulatoriile de specialitate şi-au diversificat activitatea prin înfiinţarea unor cabinete şi laboratoare în următoarele specialităţi: gastroenterologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, laborator recuperare-medicină fizică şi balneologie, pneumologie şi un serviciu de medicina muncii extins la examinări medicale pentru toate tipurile de personal.

„Spitalul General C.F. Galaţi, înfiinţat la data de 01.08.1980 prin Ordinul nr. 1044 al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.

Spitalul se află în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Spitalul General CF Galaţi îşi desfăşoară activitatea conform Structurii organizatorice avizată de Ministerului Sănătăţii cu nr. XI/A/21028, 27229/FB/4889/29.05.2017, XI/A/14288/SP/4634/2018 și XI/A/58140, 65267/VSC/1726/2020 şi Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1.160/03.09.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului General CF Galaţi.

Spitalul General Căi Ferate Galaţi este un spital în care pacienţii primesc o îngrijire medicală adecvată.

Investigaţiile medicale posibile sunt numeroase şi complexe, putându-se trata un număr mare de afecţiuni.

Calitatea serviciilor noastre medicale sunt un exemplu pentru unităţile medicale similare şi o recomandare pentru pacienţii noştri.

Scopul spitalului nostru este orientat către necesităţile actuale şi aşteptările viitoare ale pacienţilor şi de a le furniza servicii medicale integrate şi aliniate la principiul „Îmbunătăţirii continue".”

 

 

 SPITALUL GENERAL CAI FERATE - GALATI