ANUNT nr. 5505_28.05.2024 - concurs ocupare posturi vacante - Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau - Compartiment ORL

- 1 post asistent medical generalist deb. - fara vechime in spec. - studii PL_Fisa postului

- 1 post asistent medical generalist - 6 luni vechime in spec. - studii PL_Fisa postului

REZULTATE:

- Selectie dosare inscriere concurs_13.06.2024

 

 

Tematica si bibliografie_proba scrisa/practica

Tematica proba suplimentara tehnologia informatiei

Cerere inscriere concurs

Declaratie privind antecedente penale

Model adeverinta

___________________________________________________________________________________________________

REZULTATE:

Posturi vacante

Rezultate

selectie dosare

Rezultate proba suplimentara

tehnologia informatiei

Rezultate proba scrisa Rezultate contestatii Rezultate proba interviu Rezultate finale

Ambulatoriul de Spec. CF Galati:

-1 post asistent medical deb. –cab. psihiatrie

-1 post asistent medical deb. –cab. ortopedie traumatologie

Tabel 20.04.2023 Tabel 25.04.2023 Tabel 28.04.2023 - Tabel 04.05.2023
Tabel 09.05.2023

Ambulatoriul de Spec. CF Galati:

-1 post asistent medical BFT - 6 luni vechime spec. - Laborator recuperare

Tabel 21.04.2023  - Tabel 26.04.2023 - Tabel 02.05.2023 Tabel 05.05.2023
 

Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau

- 1 post asistent med.deb.-sectia chirurgie generala

Tabel 27.04.2023 Tabel 04.05.2023
Tabel 09.05.2023
Tabel 11.05.2023 Tabel 12.05.2023
Tabel 17.05.2023

 

 

Posturi vacante

 

Anunt concurs

Metodologie concurs

Tematica si bibliografie

 

Fișa postului

Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau

- 1 post asistent med.deb.-sectia chirurgie generala

Nr. 4602_06.04.2023  Nr. 4553

Tematica si bibliografie proba scrisa/practica

Tematica proba suplimentara tehnologia informatiei

Fisa post

Ambulatoriul de Spec. CF Galati:

-1 post asistent medical deb. –cab. psihiatrie

-1 post asistent medical deb. –cab. ortopedie traumatologie

 Nr. 4354_03.04.2023  Nr. 4280

Tematica si bibliografie proba scrisa/practica

Tematica proba suplimentara tehnologia informatiei

Fisa post cab.psihiatrie

Fisa post cab.ortopedie

Ambulatoriul de Spec. CF Galati:

-1 post asistent medical BFT - 6 luni vechime spec. - Laborator recuperare

 Nr. 4359_03.04.2023  Nr. 4226
Tematica si bibliografie Fisa post

 

Anexa 1 - cerere inscriere concurs

Anexa 2 - Declaratie

Anexa 3 - Model adeverinta

______________________________________________________________

ANUNT nr. 3496_14.03.2023 - concurs 2 posturi asistent medical generalist

Sectia Exterioara cu Paturi C.F. Buzau

Tematica si bibliografie proba scrisa/practica

Tematica proba suplimentara tehnologia informatiei

Metodologie concurs_Nr. 3472

Anexa 1 - cerere inscriere concurs

Anexa 2 - Declaratie

Anexa 3 - Model adeverinta

Fisa postului- asistent medical.-Comp. ORL

Fisa postului - asistent medical-Camera de garda

_______________________________________________________________

ANUNT nr. 7396_concurs 2 posturi asistent med.generalist_07.07.-21.07.2022

Tematica si bibliografie

Fisa postului_asistent med. sectia medicina interna

Fisa postului_asistent med.sectia chirurgie generala

Cerere inscriere concurs

Lista candidati inscrisi_07.07.2022

Rezultat contestatii_08.07.2022

Rezultate proba scrisa_14.07.2022

Rezultate interviu_19.07.2022

Rezultate finale_21.07.2022

_____________________________________________________________

ANUNT nr. 7417_concurs 1/2 post ingrijitoare_07.07.-21.07.2022

Tematica si bibliografie

Fisa postului

Cerere inscriere concurs

Lista candidati inscrisi_07.07.2022

Rezultate proba practica_14.07.2022

Rezultate interviu_19.07.2022

Rezultate finale_21.07.2022

______________________________________________________________

ANUNT nr. 7284_concurs post vacant referent de specialitate III statistica

Tematica si bibliografie

Fisa postului

Cerere inscriere concurs

Lista candidati inscrisi_05.07.2022

Rezultate proba scrisa_13.07.2022

Rezultate proba interviu_15.07.2022

Rezultate finale

_____________________________________________________________

ANUNT nr. 6616_concurs post vacant TELEFONIST_23.06.2022-05.07.2022

Tematica si bibliografie

Fisa postului

Cerere inscriere concurs

Liste candidati inscrisi

ERATA nr. 7687/24.06.2022_- Lista candidati inscrisi

Rezultate proba practica_30.06.2022

Rezultate proba interviu_04.07.2022

Rezultate finale_06.07.2022

____________________________________________________________

ANUNT - nr. 6135 _examen conform Ordinului M.S. nr. 1168_2022

Cerere inscriere examen

Nota informare

Tematica si bibliografie_ingrijitoare si infirmiera

Tematica si bibliografie_electrician

Tabel candidati inscrisi_ingrijitoare si infirmiera

Tabel candidati inscrisi_muncitor I - electrician

Rezultate proba scrisa_ingrijitoare si infirmiera

Rezultate proba scrisa_electrician

Rezultate proba interviu_ingrijitoare si infirmiera

Rezultate proba interviu_electrician

Rezultate finale_ingrijitoare si infirmiera

Rezultate finale_electrician

_____________________________________________________________________

ANUNT - VIAȚA MEDICALA nr. 20 din 20 mai 2022 - concurs funcții:

 • medic șef – secția medicină internă – Spitalul General CF Galați
 • medic șef – secția chirurgie generală – Spitalul General CF Galați
 • medic șef – secția medicină internă – Secția Exterioară cu Paturi CF Buzău
 • medic șef – secția chirurgie generală – Secția Exterioară cu Paturi CF Buzău
 • medic șef – Ambulatoriul de Specialitate CF Galați
 • medic șef – Ambulatoriul de Specialitate CF Buzău

Teme cadru proiect_bibliografie

Tabel candidati inscrisi_15.06.2022

Tabel candidati inscrisi_07.06.2022

Rezultate concurs_02.08.2022

_____________________________________________________________________

ANUNTURI_EXAMEN conform Ordinului M.S. nr. 1168_2022

  Medic primar radiologie Asistenti medicali gen. Medic primar ATI Farmacist

Liste candidati

Lista Lista  Lista  Lista

Proba scrisa

Rezultat 16.05.22 Rezultat 16.05.22 Rezultat 19.05.22  Rezultat 18.05.22
Proba practica Rezultat 18.05.22 Rezultat 18.05.22 Rezultat 23.05.22 Rezultat 20.05.22
Rezultat final Rezultat 19.05.22 Rezultat 19.05.22 Rezultat 24.05.22 Rezultat 23.05.22

 

Erata - anunt 5454/06.05.2022 - examen Farmacist

Erata - anunt 5454/06.05.2022 - examen Medic primar ATI

Anunt nr. 5454_06.05.2022_medic primar ATI si Farmacist_Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau

Anunt nr. 5453_06.05.2022_medic primar radiologie_Ambulatoriul de Specialitate CF Galati

Anunt nr. 5452_06.05.2022_asistenti medicali_Spitalul General CF Galati

Tematica medic specialitate ATI

Tematica medic specialitate radiologie

Tematica farmacist

Tematica si bibliografie_asistent medical generalist

Cerere inscriere examen

Nota informare

_____________________________________________________

ANUNT concurs post vacant_09.03.2022 - 15.03.2022

1 post asistent medical gen.deb. - dietetica - Spital Gen. CF Galati

Anunt nr. 2134

Cerere inscriere concurs

Tematica si bibliografie_asistent med.gen - dietetica

Fisa postului_asistent med.gen. - dietetica

Tabel candidati inscrisi_selectie dosare

Rezultate proba scrisa 09.03.2022

Rezultate proba practica 11.03.2022

Rezultate finale 15.03.2022

______________________________________________________

ACTE NECESARE - in vederea incadrarii medicilor rezidenti 2021

______________________________________________________

ANUNT CONCURS posturi vacante temporar - 25.08.2021 - 16.09.2021

- 1 post asistent medical balneofizioterapie deb.- Ambulatoriul Spec. CF Galati

- 1 post asistent medical pr. - Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau

ANUNT 9878

Tematica si bibliografie - asistent med.balneofizioterapie deb.

Fisa postului - asistent med. balneofizioterapie deb

Tematica si bibliografie - asistent med. generalist pr.

Fisa postului - asistent med.generalist pr.

Lista candidati inscrisi_asistent med.balneofizioterapie deb.

Lista candidati inscrisi_asistent med. generalist pr.

Rezultate proba scrisa_as.med. balneofizioterapie

Rezultate proba scrisa_asistent med.generalist

Rezultate proba practica_as.med.balneofizioterapie

Rezultate proba practica_asistent med.generalist

Rezultate finale_as.med.balneofizioterapie

Rezultate finale_asistent med. generalist

_________________________________________________________

ANUNT CONCURS - 31.08.2021-14.09.2021 - Spitalul General CF Galati

- 1 post inspector de specialitate I- serviciul AAPCAT

- 1 post economist IA - serviciul fin.contabilitate

ANUNT 9813

Tematica si bibliografie - inspector de specialitate I

Fisa postului - inspector de specialitate I

Tematica si bibliografie - economist IA

Fisa postului - economist IA

Lista candidati inscrisi

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba interviu

Rezultate finale

__________________________________________________________________

ANUNT CONCURS - 1 post auditor I - 31.08.2021-14.09.2021 - Spitalul General CF Galati

ANUNT 9812_auditor

Tematica si bibliografie

Fisa postului

 ___________________________________________________________________

ANUNT CONCURS - post vacant temporar - perioada 19.08.2021-09.09.2021_Secția Exterioara cu Paturi CF Buzau

ANUNT 9638_asistent medical generalist deb.

Tematica si bibliografie

Fisa postului

Lista candidati inscrisi

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba practica

Rezultate finale

_____________________________________________________________________

ANUNT CONCURS - posturi vacante temporar - perioada 12.08.2021-31.08.2021_Spital General CF Galati

ANUNT 9199_ingrijitoare

ANUNT 9200_referent spec. deb.

Tematica si bibliografie - fisa postului_ingrijitoare

Tematica si bibliografie - referent de spec.

Lista candidati inscrisi

Rezultate proba scrisa_referent de spec.

Rezultate proba interviu_referent de spec.

Rezultate finale_referent de spec.

Rezultate proba practica_ingrijitoare

Rezultate proba interviu_ingrijitoare

Rezultate finale_ingrijitoare

________________________________________
ANUNT CONCURS - Referent de spec. I - Comp.Manag.Calit.Serv.Med.- Spital General CF Galati

ANUNT 9202_perioada 19.08.2021-31.08.2021

Tematica si bibliografie - fisa postului

Lista candidati inscrisi

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba interviu

Rezultate finale

______________________________________________________________________

ANUNT CONCURS - perioada 19.08.2021 - 31.08.2021 - Spital General CF Galati

ANUNT 9201

1. 1 post muncitor calificat IV-electrician

2. 1 post muncitor calificat - tamplar

3. 1 post bucatar calificat

4. 2 posturi ingrijitoare

Tematica si bibliografie - fisa postului - electrician

Tematica si bibliografie - fisa postului - tamplar

Tematica si bibliografie - fisa postului - bucatar

Tematica si bibliografie - ingrijitoare

Fisa postului - ingrijitoare - sectia medicina interna

Lista candidati inscrisi_ingrijitoare

Lista candidati inscrisi_electrician, tamplar, bucatar

Rezultat contestatii_23.08.2021_tamplar

Rezultate proba practica_ingrijitoare

Rezultate proba practica_tamplar si bucatar

Rezultate proba interviu_ingrijitoare

Rezultate proba interviu_tamplar si bucatar

Rezultate finale_tamplar si bucatar

Rezultate finale_ingrijitoare

_______________________________________________________________________

ANUNT CONCURS 1 post tamplar - Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau

Anunt nr. 8628_perioada 06.08.2021-20.08.2021

Erata anunt 8628

Tematica si bibliografie

Fisa postului

Lista candidati inscrisi - 06.08.2021

Rezultate proba practica

Rezultate proba interviu

Rezultate finale

_____________________________________________________________________

ANUNT CONCURS 2 posturi ingrijitoare - Ambulatoriul de Specialitate CF Buzau

Anunt concurs 8625_perioada 30.07.2021-20.08.2021

Tematica si bibliografie

Fisa postului

Tabel candidati inscrisi_30.07.2021

Rezultate proba practica

Rezultate proba interviu

Rezultate finale

_______________________________________________________________________

ANUNT CONCURS POST FARMACIST - Farmacia Spitalului General CF Galati

Anunt Viata Medicala

Tematica si bibliografie

Cerere inscriere concurs

Tabel candidati inscrisi

Tabel candidati final_14.07.2021

Proces verbal desfasurare concurs_8615

Rezultate proba scrisa_04.08.2021

Rezultate proba practica_05.08.2021

Rezultate finale_06.08.2021

_______________________________________________________________________

ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE 28.06. - 12.07.2021

ANUNT concurs nr. 6718

- 1 post magaziner - Spital Gen. CF Galati

- 1 post bucatar - Sectia Ext. cu Paturi CF Buzau

- 1 post agent DDD - Sectia Ext. cu paturi CF Buzau

Cerere inscriere concurs

_______________________________________________________________________

ANUNT CONCURS POSTURI SPECIFICE COMITET DIRECTOR

29.06.2021-01.07.2021

- UN POST DIRECTOR MEDICAL

Tabel candidati inscrisi_director medical

Tematica si teme cadru director medical

Rezultat final - director medical

- UN POST DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Tabel candidati inscrisi_director financiar contabil

Tematica si teme cadru director financiar contabil

Rezultat final - director financiar contabil

_______________________________________________________________________

ANUNT CONCURS:

- medic specialist medicina interna - sectia medicina interna - Spital Gen. CF Galati

- medic specialist pneumologie - cab.pneumologie - Ambulatoriul de Spec. CF Buzau

Anunt Viata Medicala

Tabel candidati inscrisi

Rezultat final post medic spec. medicina interna

Rezultat final post medic spec. pneumologie

Tematica_bibliografie_medic spec. medicina interna

Tematica_bibliografie_medic spec.pneumologie

_______________________________________________________________________

ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE - 1 post subinginer, 1 post lacatus mecanic_Spitalul General CF Galati

ORGANIZAT IN PERIOADA 10.06.2021-24.06.2021

Anunt nr. 5826_21.05.2021

Tabel candidati inscrisi

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba interviu

Rezultate finale

Cerere inscriere concurs

Tematica_bibliografie_subinginer

Tematica_bibliografie_lacatus mecanic

Fisa postului_subinginer

Fisa postului_lacatus mecanic

________________________________________________________________________

ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE - ORGANIZAT IN PERIOADA 28.05.2021-14.06.2021_Spitalul General CF Galati

Anunt nr. 5296_12.05.2021

Tabel nominal candidati inscrisi_asistenti medicali

Tabel nominal candidati inscrisi_infirmiere_brancardier

Rezultate proba scrisa_asistenti medicali

Rezultate proba practica_infirmiere_brancardier

Rezultate proba practica_asistenti medicali

Rezultate proba interviu_infirmiere_brancardier

Rezultate finale_asistenti medicali

Rezultate finale_infirmiere_brancardier

Cerere inscriere concurs

Tematica si bibliografie_asistent medical generalist

Tematica si bibliografie_infirmiera

Tematica si bibliografie_brancardier

Fisa postului_as.med._sectia med.interna

Fisa postului_as.med._sectia chirurgie gen.

Fisa postului_as.med._bloc operator

Fisa postului_brancardier

Fisa postului_infirmiera_sectia med.interna

Fisa postului_infirmiera_comp. ATI

________________________________________________________________________

ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE - ORGANIZAT IN PERIOADA 27.05.2021-11.06.2021_Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau

Anunt nr. 5232_11.05.2021

Tabel candidati inscrisi

Rezultate proba scrisa asistenti medicali

Rezultate proba practica infirmiere si ingrijtoare

Rezultate proba practica_asistenti medicali

Rezultate interviu_infirmiere si ingrijitoare

Rezultate finale_asistenti medicali

Rezultate finale_infirmiere si ingrijitoare

Cerere inscriere concurs

Tematica si bibliografie_infirmiera_ingrijitoare

Tematica si bibliografie_asistent medical generalist

Fisa postului_as.med._sectia medicina interna_Sect.Ext.Paturi CF Buzau

Fisa postului_ingrijitoare_sectia chirurgie generala_Sect.Ext.Paturi CF Buzau

Fisa postului_infirmiera 6 luni vechime_sectia medicina interna_Sect.Ext.Paturi CF Buzau

Fisa postului_infirmiera fara vechime_sectia medicina interna_Sect.Ext.Paturi CF Buzau

_______________________________________________________________________

ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE - ECONOMIST IA - 13.05.2021 - 20.05.2021

Lista candidati inscrisi

Raspuns contestatie

Rezultate proba scrisa_economist_serv. AAPCAT

Rezultate proba scrisa_economist_serv.financiar

Rezultate proba interviu_economist_serv. AAPCAT

Rezultate proba interviu_economist_serv.financiar

Rezultate finale_economist_serv.AAPCAT

Rezultate finale_economist_serv.financiar


ANUNT nr. 4.252_14.04.2021

ERATA 4681_23.04.2021 la anuntul 4.252

Tematica si Bibliografie Economist IA_Serviciul financiar contabil

Tematica si Bibliografie Economist IA_Serviciul AAPCAT

Fisa postului Economist IA_Serviciul AAPCAT

Fisa postului Economist IA_Serviciul financiar contabil

___________________________________________________________________________

ANUNT concurs post vacant Farmacist - Farmacia cu circuit inschis - Spitalul Gen. CF Galati

ANUNT nr. 5302/19.05.2020 - SUSPENDARE CONCURS FARMACIST

ANUNT ANGAJARI CONFORM DECRET 195 - 2020 - 3998

ANUNT ANGAJARI CONFORM DECRET 195 - 2020 - 3863

ANUNT concurs ingrijitoare - Ambulatoriul de Specialitate CF Buzau

 

 

 

ANUNT consurs 18.02.-10.03.2020 - tehnician dietetica deb. - Spital Gen. CF Galati

 

ANUNT concursuri 14.02.2020-28.02.2020 - Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau

 

ANUNT concurs asistenti medicali - 20.12.-30.12.2019 - Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau

 

 

ANUNT concurs manager persoana fizica la Spitalul General CF Galati

 

ANUNT - concurs posturi vacante organizate in perioada 18.11. - 21.11.2019

 

ANUNT CONCURS post vacant asistent medical deb. - Comp. evaluare si statistica medicala Galati

 

ANUNT CONCURS asistent medical generalist - Cabinet medicina interna - Ambulatoriu de Specialitate CF Buzau

 

ANUNT concurs post vacant referent de specialitate III - Studii S - secția chirurgie generală Galati

 

ANUNT organizare concurs pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor IV bucatar si asistent medical debutant medicina generala

 

ANUNT organizare concurs pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor IV electrician si asistent medical principal medicina generala

 

ANUNT concurs medic specialist ORL - Cabinet ORL - Buzau

 

ANUNT concurs post vacant muncitor IV - telefonist - Galati

 

ANUNT concurs organizat in perioada 11.06.-14.06.2019 pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent deb.medicina generala - Comp. ORL - Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau

 

ANUNT concurs organizat in perioada 11.06.-14.06.2019 pentru ocuparea postului vacant de muncitor IV - bucatar - Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau

 

Consurs ocupare post medic medicina muncii - Ambulatoriul de Spec. CF Galati, perioada 11.03.-13.03.2019

 

ANUNT CONCURS 11.14.03.2019 asistent medical deb.medicina generala - Sectia chirurgie generala - Galati

 

Anunt concurs post vacant asistent medical pr. - Cabinet Cardiologie - Galati - 26.02. - 28.02.2019

 

ANUNT ASISTENT MEDICAL GENERALIST - SECTIA CHIRURGIE GENERALA GALATI - CONCURS 07.02.2019-12.02.2019

Anunt concurs post vacant temporar de asistent medical medicina generala Galati 28.12.2018-04.01.2019

 

ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL BFT - GALATI - 19-21.12.2018

 

Posturi vacante Spital General CF Galati

 

 Anunt concurs posturi temporar vacante Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau.

 1. Anunt posturi temporar vacante Buzau
 2. Tematica Agent DDD
 3. Tematica si bibliografie asistent medical gen
 4. Tabel candidati concurs 25-30.07.2018 Buzau
 5. Rezultat proba practica agent DDD Buzau - 25.07.2018
 6. Rezultat proba scrisa as.med. Buzau 25.07.2018
 7. Rezultat final agent DDD Buzau - 25-27.07.2018
 8. Rezultat final as.med. Buzau 25-27.07.2018
 9. Rezultat interviu agent DDD Buzau - 27.07.2018
 10. Rezultat proba practica agent DDD Buzau - 25.07.2018
 11. Rezultat proba practica as.med. Buzau 27.07.2018
 12. Rezultat proba scrisa as.med. Buzau 25.07.2018

 

Concurs ocupare post vacant medic specialitatea oftalmologie - Buzau

 1. Anunt medic oftalmologie Buzau
 2. Tematica medic oftalmologie
 3. Proces verbal candidati inscrisi medic oftalmolog
 4. Rezultate proba scrisa medic oftalmolog
 5. Rezultate proba practica-clinica medic oftalmolog
 6. Rezultate finale medic oftalmolog

 

Anuntul post Muncitor IV - Bucatar - Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau

 

Concurs post vacant asistent med. Buzau - 12-15.02.2018

 

ANUNT IMPORTANT
SUSPENDARE CONCURSURI POSTURI VACANTE SI TEMPORAR VACANTE
25.01.2018 - 29.01.2018

 

Anunt concurs posturi vacante temporar 25.01.-29.01.2018:

Anunt concurs posturi vacante 25.01.-29.01.2018:

Concurs post spalatoreasa Buzau

 

Concurs medic rezident an IV - medic anatomie patologica - Spital CF Galati - perioada 14.11.2017 - 16.11.2017

Concurs ocupare post vacant Sofer I - Spitalul General CF Galati, cu urmatoarele documente:

Consurs post vacant asistent medical Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau

 

ANUNT - concurs posturi vacante organizate in perioada 18.11. - 21.11.2019