Preşedinte:

 • Pop Carmen – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – SRP

Vicepreşedinte:

 • Neaga Luminița - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - DAERI

Membri:

 • Bongioianu Georgiana - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - DM

 • Cseterky Novicov Angela – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – SRU
 • Prof.univ.dr. Mușat Carmina Liana - Colegiul Medicilor Judetul Galati

Membru cu statut de invitat:

 • As. Milea Elena Maria - O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi

Secretar:

 • Avram Teodora – Inspector specialitate – Spitalul General CF Galaţi

Invitaţi:

 • Ec. Serbanescu Carmen Adriana – manager – Spitalul General CF Galaţi
 • Radoi Ovidiu – lider sindicat – Sindicatul Sanitas din Spitalul CF Galați

Membri supleanti:

 • Zvolenszki Gabriela - Ministerul Transporturilor – DAPSI
 • Danciu Cristian - Ministerul Transporturilor – DTF
 • Dr. Dragomir Gabriela - Colegiul Medicilor Judetul Galati
 • As. Stănescu Mirela - O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi
HOTARARI 2024 HOTARARI 2023
Hotararea nr. 1_30/31.01.  Hotararea nr. 1_16.01.2023
Hotararea nr. 2_19/20.02.  Hotararea nr. 2_26.01.2023
Hotararea nr. 3_05.03.  Hotararea nr. 3_16.02.2023
Hotararea nr. 4_21.03.  Hotararea nr. 4_09.03.2023
Hotararea nr. 5_03.04.  Hotararea nr. 5_20.04.2023
Hotararea nr. 6_04.04.  Hotararea nr. 6_18.05.2023
Hotararea nr. 7_13.05.  Hotararea nr. 7_29.06.2023
Hotararea nr. 8_30.05.  Hotararea nr. 8_13.07.2023
   Hotararea nr. 9_10.08.2023
   Hotararea nr. 10_16/17.08.2023
   Hotararea nr. 11_19/20.09.2023
   Hotararea nr. 12_25/26.10.2023
   Hotararea nr. 13_23.11.2023
   Hotararea nr. 14_18.12.2023
   Hotararea nr. 15_15/18.12.2023

Preşedinte

 • Ec. Şerbănescu Carmen Adriana – manager - CV

Membri

 • Dr. Secara Liviu Sorin - director medical - CV
 • Ec. Chirita Emilia - director financiar contabil - CV

Presedinte:

 • Dr. Secară Liviu Sorin – director medical – Spital Gen. CF Galați

Vicepresedinte:

 • Dr. Morar Liviu - Medic sef - Sectia chirurgie generala – Spital Gen. CF Galați

Membri:

 • 1. Dr. Stefanescu Anca Lucia - Medic sef - Sectia medicina interna – Spital Gen. CF Galați
 • 2. Stoian Sorina - Farmacist sef - Farmacia – Spital Gen. CF Galați
 • 3._____________ - Medic sef - Ambulatoriul de Specialitate CF Galați 
 • 4. Dr. Tocu Elena - Medic sef - Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie – Spital Gen. CF Galați
 • 5. Dr. Lungu Stan Ana Adela - Medic sef - Sectia Exterioara cu Paturi Buzau
 • 6. Postolache Monalisa – Farmacist șef – Farmacia - Sectia Exterioara cu Paturi Buzau
 • 7. Dr. Manica Valentin – medic șef – Ambulatoriul de Specialitate CF Buzău
 • 8. Dr. Simionica Daniela – Laborator radiologie - Sectia Exterioara cu Paturi Buzau

Secretar:

 • Avram Teodora - Șef serviciu RUNOS – Spital Gen. CF Galați

În conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice, în baza procesului-verbal nr. 3774/05.04.2024 încheiat cu ocazia alegerilor pentru constituirea Consiliului Etic al Spitalului General CF Galați,
în baza competenţei acordate prin Ordinul M.T. nr. 140/03.12.2019, Ec. Carmen Adriana Şerbănescu – manager al Spitalului General CF Galaţi,
D E C I D :
Art. 1. Începând cu data de 14.04.2024 se aprobă componența Consiliul Etic al Spitalului General CF Galați conform Anexei nr. 1 la prezenta decizie.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Etic al Spitalului General CF Galați conform Anexei nr. 2 la prezenta decizie.

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI
ANEXA NR. 1
LA DECIZIA NR. 4.002 /11.04.2024

COMPONENTA CONSILIULUI ETIC AL SPITALULUI GENERAL CF GALATI

 

Nr. crt.

Candidat

Secţia

Gradul profesional

Calitate Consiliul Etic

1

Chelariu Mihaela

Secția medicină internă - Spital General CF Galați

medic primar psihiatrie

Membru permanent

2

Bulza Valentin

Cab. diabet zaharat, nutriție și boli metabolice - Ambulatoriul de Specialitate CF Galați

medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metab.

Membru permanent

3

Roman Corina Manuela

Cab. dermatovenerologie - Ambulatoriul de Specialitate CF Buzău

medic spec. dermatovenerologie

Membru permanent

4

Gîlea Alexandru

Secția medicină internă - Spital General CF Galați

medic primar medicină internă

Membru permanent

5

Chelariu Romeo

Secția chirurgie generală - Spital General CF Galați

medic primar chirurgie generală

Membru supleant

6

Petrea Violeta Carmen

Secția medicină internă - Spital General CF Galați

medic primar gastroenterologie

Membru supleant

7

Sava Marius Gabriel

Cab. pneumologie - Ambulatoriul de Specialitate CF Buzău

medic spec. pneumologie

Membru supleant

8

Ungurianu Alexandru

Cab. Medicina muncii - Ambulatoriul de Specialitate CF Galați

medic specialist medicina muncii

Membru supleant

9

Condruz Loredana

Cab.ortop. traumat. –Amb. de Spec. CF Buzău

Asistent medical pr.

Membru permanent

10

Bejan Ada

Cab.chirurgie gen. –Amb. de Spec. CF Galați

Asistent medical pr.

Membru permanent

11

Gusa Sandica

Secția chir. gen. - Secția Ext. cu Paturi CF Buzău

Asistent medical pr.

Membru supleant

12

Anghel Emilia

Secția medicină internă - Spital Gen. CF Galați

Asistent medical pr.

Membru supleant

13

Buluc Valentin Catalin

Reprezentant Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC)

 

Membru permanent

14

Ciobotaru Ionuț

Reprezentant Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC)

 

Membru supleant

15

Ghinis Teodor

Compartiment juridic

Consilier Juridic

Suport juridic

16

Andronache Liliana

Serviciul RUNOS

Referent de Specialitate

SECRETAR

17

Costin Elena

Serviciul RUNOS

Inspector Spec.

SUPLEANT - SECRETAR

Andronache Liliana

Anexa nr. 2 – ROF Consiliul Etic

 

 

Numele si prenumele

Declaratie

de avere_2023

Declaratie

interese_2023

Bongioianu Livia Georgiana D_A  D_I
Chirita Emilia D_A  D_I
Cseterky Novicov Angela Mirela D_A  D_I
Danciu Paul Cristian D_A  D_I
Huzum Carmen D_A  D_I
Irimia Violeta D_A  D_I
Lungu Stan Ana Adela D_A  D_I
Manica Valentin Catalin D_A  D_I
Mihalcia Gabriel D_A  D_I
Mistrianu Adriana D_A  D_I
Morar Liviu D_A  D_I
Musat Carmina Liana

D_A numire

D_A

 D_I numire

 D_I

Neaga Luminita

D_A numire

D_A

 D_I numire

 D_I

Pop Carmen Mihaela D_A  D_I
Popa Elena

D_A_incetare

D_A

 D_I_incetare

 D_I

Postolache Monalisa Daniela D_A  D_I
Secara Liviu Sorin D_A  D_I
Serbanescu Carmen Adriana D_A  D_I
Sirghie Iordache Emil D_A  D_I
Stefanescu Anca Lucia D_A  D_I
Stoian Sorina D_A  D_I
Tocu Elena D_A  D_I
Turtureanu Eugen Stefan D_A  D_I
Voinea Valentina D_A  D_I
Zvolenszki Gabriela Dorina D_A  D_I
Dragomir Gabriela D_A  D_I