TARIFE FIȘE MEDICALE

Examinări medicale

-lei-

FIȘĂ MEDICALĂ AUTO AMATOR CATEGORIILE A și B

100 lei/fișă

FIȘĂ MEDICALĂ PORT ARMĂ

100 lei/fișă

FIȘĂ MEDICALĂ M.A.I.

 

15 lei/cabinet

10 lei încheiere

10 lei duplicat

Modalităţi de plată:

Preţul se va achita fie numerar la casieria unităţii, fie prin ordin de plată în contul RO83TREZ30620F330800XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, în termen de 15 zile de la facturare, eliberarea avizelor fiind condiţionată de plata acestora.