În conformitate cu prevederile Ordinului M.T./M.S. nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţii din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii, examinările obligatorii pentru personalul cu funcţii în siguranţa transporturilor sunt:

 1. Control medical la angajare/admintere în şcoli
 2. Control medical periodic la persoane sub 40 de ani
 3. Control medical periodic la persoane peste 40 de ani
 4. Examinare psihologică la angajare/admitere în şcoli/control periodic

ð        Tarife:

            

Nr

crt

Examinări

Preţ   lei/pers (în cazul încheierii unui contract)

Preţ   lei/pers (în cazul neîncheierii unui contract)

I. CONTROL MEDICAL LA ANGAJARE/ADMITERE ÎN ŞCOLI

1

Medicină internă: - examen clinic

                             - EKG

8,00

11,00

10,00

11,00

2

Examen chirurgie generală

8,00

10,00

3

Examen ORL: - examen clinic

                       - audiograma

8,00

9,00

10,00

9,00

4

Oftalmologie: - examen clinic

                       - câmp vizual

           - tensiune oculară

8,00

10,00

5,00

10,00

10,00

5,00

5

Neurologie: - examen clinic

                         - EEG

8,00

10,00

10,00

10,00

6

Psihiatrire: - examen clinic

8,00

10,00

7

Analize medicale (Hemoleucogramă completă = 11,25 lei; Glicemie = 4,50 lei; GGT = 6,75 lei;Colesterol total = 7,50 lei;Uree = 6,00 lei;Creatinină = 5,25 lei;Fibrinogen = 9,00 lei;Sumar urină = 7,50 lei, Test serologic lues /VDRL = 5,25 lei;Test HIV = 20,25 lei)

83,25

83,25

8

Închidere fişă

5,00

5,00

9

Eliberare/copie aviz

5,00

5,00

TOTAL

186,25

198,25

II. CONTROL MEDICAL PERIODIC la persoane sub 40 de ani

1

Medicină internă: - examen clinic

8,00

10,00

2

Examen chirurgie generală

8,00

10,00

3

Examen ORL: - examen clinic

                           - audiogramă

8,00

9,00

10,00

9,00

4

Oftalmologie: - examen clinic

                        - câmp vizual

8,00

10,00

10,00

10,00

5

Neurologie: - examen clinic

8,00

10,00

6

Psihiatrire: - examen clinic

8,00

10,00

7

Analize medicale (Hemoleucogramă completă = 11,25 lei;Glicemie = 4,50 lei;GGT = 6,75 lei;Colesterol total = 7,50 lei; Uree = 6,00 lei;Creatinină = 5,25 lei; Fibrinogen = 9,00 lei;Sumar urină = 7,50 lei, Test serologic lues /VDRL = 5,25 lei;Test HIV = 20,25 lei)

83,25

83,25

8

Închidere fişă

5,00

5,00

9

Eliberare/copie aviz

5,00

5,00

TOTAL

160,25

172,25

III. CONTROL MEDICAL PERIODIC la persoane peste 40 de ani

1

Medicină internă: - examen clinic

                             - EKG

8,00

11,00

10,00

11,00

2

Examen chirurgie generală

8,00

10,00

3

Examen ORL: - examen clinic

                       - audiograma

8,00

9,00

10,00

9,00

4

Oftalmologie: - examen clinic

                       - câmp vizual

           - tensiune oculară

8,00

10,00

5,00

10,00

10,00

5,00

5

Neurologie: - examen clinic

8,00

10,00

6

Psihiatrire: - examen clinic

8,00

10,00

7

Analize medicale (Hemoleucogramă completă = 11,25 lei; Glicemie = 4,50 lei; GGT = 6,75 lei;Colesterol total = 7,50 lei;Uree = 6,00 lei;Creatinină = 5,25 lei;Fibrinogen = 9,00 lei;Sumar urină = 7,50 lei, Test serologic lues /VDRL = 5,25 lei;Test HIV = 20,25 lei)

83,25

83,25

8

Închidere fişă

5,00

5,00

9

Eliberare/copie aviz

5,00

5,00

TOTAL

176,25

188,25

Reexaminare medicală/cabinet

8,00

10,00

IV. EXAMINARE PSIHOLOGICĂ

80,00

80,00

Reexaminare psihologică

35,00

35,00

ð        Informaţii suplimentare:

Dacă pentru obţinerea avizului de aptitudine, în cazul subiecţilor cu probleme de sănătate, se impun consultaţii/investigaţii suplimentare, acestea vor fi suportate de angajator.

Programarea examinărilor medicale se face telefonic/personal:0236-475764; 0236-475768; 0236-460795

        fişierul de siguranţa circulaţiei: int. 108

Programarea examinărilor psihologice se face telefonic/personal:0236-475764; 0236-475768; 0236-460795 int. 131

 

Program de lucru pentru efectuarea examinărilor medicale:

 

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

7.30-11.00

12.00-16.00

7.30-11.00

12.00-16.00

7.30-11.00

 

Program de lucru pentru efectuarea examinărilor psihologice :

 

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

7.30-14.30

7.30-14.30

7.30-14.30

7.30-14.30

7.30-14.30

 

Modalităţi de plată:

Preţul se va achita fie numerar la casieria unităţii, fie prin ordin de plată în contul R095TREZ3065041XXX000421 deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, în termen de 15 zile de la facturare, eliberarea avizelor fiind condiţionată de plata acestora.

 

Documente necesare obţinerii avizelor medicale pentru stabilirea stării de aptitudine:

 

A. pentru toate functiile de siguranta transporturilor (sectorul auto, naval, feroviar):

A.1 pentru angajare:

 • act de identitate (BI / CI);
 • dovada de boli cronice de la medicul de familie;
 • chitanta eliberata de casieria spitalului (dovada achitarii taxei de examinare).

A.2 pentru control periodic:

 • act de identitate (BI / CI);
 • chitanta eliberata de casieria spitalului (dovada achitarii taxei de examinare).
 • delegaţia şi/sau fişa de solicitare a examinării
 • adeverinţa medical de boli cronice eliberată de medicul de familie
 • evidenţa zilelor de concediu medical pe ultimele 12 luni eliberată de unitatea angajatoare

B. pentru Avizul port-arma sunt necesare urmatoarele:

 • act de identitate (BI / CI);
 • fisa tip port-arma (indiferent daca este la angajare sau control periodic);
 • dosar medical individual cu semnatura si stampila unitatii angajatoare.

Documente necesare obtinerii avizelor psihologice pentru stabilirea starii de aptitudine

A. AUTO :

   • act de identitate (BI / CI);
   • aviz medical de aptitudine valabil pentru functia solicitata;
   • permis auto (unde este cazul).

B. NAVAL :

   • act de identitate (BI / CI);
   • aviz medical de aptitudine valabil pentru functia solicitata;
   • carnet marinar / certificat de competenta profesionala.

C. FEROVIAR :

   • act de identitate (BI / CI);
   • aviz medical de aptitudine valabil pentru functia solicitata.

Conditii de prezentare la examinare

 • stare de odihna corespunzatoare sustinerii testarii;
 • fara consum de bauturi alcoolice cu cel putin 24 ore inainte de examinare;
 • trimitere din partea unitatii (daca este cazul).