Medic:

Programare telefoane:

0236-475764;

0236-475768;

0236-460795

Dr. Ungurianu Alexandru - medic specialist

int. 112

 

Pachet servicii medicale – decontate de C.A.S.

-

Supravegherea stării de sănătate a personalului:

1.

medical superior, mediu , inferior

2.

din domeniul administrativ

3.

de întreținere

4.

cu lucru la înălțime

5.

cu ture de noapte

6.

conducători autor profesioniști și neprofesioniști

7.

pentru pază

8.

din domeniul alimentar

-

Control medical la angajare

-

Control medical periodic

-

Control medical la reluarea muncii

-

Evaluarea aptitudinii în muncă, în funcție de factorii de risc profesionali, prin noțiunile: Apt, Apt condiționat, Inapt temporar, Inapt pentru o anumită profesie

-

Recomandări:

1.

medicale, respectiv: control medical periodic la medicul specialist/medicul de familie, cu urmarea tratamentului recomandat, regim alimentar în funcție de patologia prezentă

2.

privind organizarea muncii, repartizarea sarcinilor de muncă ținând cont de aptitudinile lucrătorilor, reducerea timpului de lucru, schimbarea locului de muncă, recomandări generale: (ex. Evită efortul fizic mare, stresul, expunerea la frig, umezeală, ortostatismul prelungit, respectarea normelor de igienă și protecție) în funcție de patologia prezentă la lucrătorul evaluat și colectivitate.

-

Colaborare cu medici de diferite specialități: medicină internă, chirurgie, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, dermatovenerologie, expertiză a capacității de muncă, radiologie, laborator, precum și cu psihologul

-

La recomandarea medicului de medicina muncii în cadrul spitalului se efectuează: EKG, examen ORL, analize de sânge (glicemie, AtgHbs, AntiHCV, HIV, VDRL), de scaun (examen coproparazitologic, coprobacteriologic), examen psihologic, psihiatric, în funcție de profesia lucrătorului evaluat, în funcție de factorii de risc profesionali și în conformitate cu legislația în vigoare privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor (H.G. nr. 355/2007 completată și modificată cu H.G. nr. 1169/2011)

 

Servicii medicale și tratamente la cerere – nedecontate de C.A.S./Tarife

-lei-

-

Examen medicina muncii

20