• bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
 • dovada calităţii de asigurat:
  • − salariaţi: adeverinţa de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate şi evidenţa zilelor de concediu medical pe ultimele 12 luni;
  • − pensionari: cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie);
  • − şomeri: adeverinţa de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj vizat la zi;
  • − persoanele fără venit: chitanţa de la casa de asigurări de sănătate privind plata asigurărilor medicale sau dovada de coasigurat;
  • − elevi sub 18 ani şi studenţi: adeverinţa de elev/student şi dovada de coasigurat
 • buletinul sau cartea de identitate
 • eventuale documente medicale (bilet de externare, investigaţii, reţete, carnet de sănătate)
 • pentru cetăţenii străini: paşaport/act de identitate cu fotografie, asigurare de sănătate, card european de asigurări de sănătate, eventual permis de şedere
 • cardul național de sănătate

Pentru pacienţii care nu prezintă bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist, sau pentru cei care nu fac dovada calităţii de asigurat se pot acorda servicii medicale contracost, având în vederea următorul tarif mediu/zi de spitalizare:

 • secţia chirurgie generală: 190,93 lei/zi;
 • secţia medicină internă : 167,07 lei/zi.