Servicii medicale și tratamente la cerere – nedecontate de C.A.S./Tarife

-lei-

Probe ventilatorii (spirometrie)

28

Oscilometrie

25

Spirometrie

28

Administrare intravenoasă de medicamente

35

Administrare tratament prin injectarea partilor moi (intramuscular, intradermic, si subcutanat)

20

Pansamente

30

Eliberare copii după documente medicale către societățile de asigurare

50

Eliberare documente, adeverințe, certificate etc., care atestă starea de sănătate

50

 

 

Documente necesare:
• bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist care se află în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și Casa O.P.S.N.A.J.
• dovada calităţii de asigurat:
− salariaţi: adeverinţa de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate şi evidenţa zilelor de concediu medical pe ultimele 12 luni;
− pensionari: cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie);
− şomeri: adeverinţa de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj vizat la zi;
− persoanele fără venit: chitanţa de la casa de asigurări de sănătate privind plata asigurărilor medicale sau dovada de coasigurat;
− elevi sub 18 ani şi studenţi: adeverinţa de elev/student şi dovada de coasigurat
• buletinul sau cartea de identitate