Servicii medicale și tratamente la cerere – nedecontate de C.A.S./Tarife

-lei-

Probe ventilatorii (spirometrie)

15

Oscilometrie

10

Spirometrie

15

Administrare intravenoasă de medicamente

4

Administrare intramusculară de medicamente

2

Pansamente

20

Eliberare copii după documente medicale către societățile de asigurare

20

Eliberare documente, adeverințe, certificate etc., care atestă starea de sănătate

5

Fișă medicală (autor, port armă, ambarcațiune cu motor etc.) pentru cetățeni străini din afara U.E.

150

Documente necesare:
• bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist care se află în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și Casa O.P.S.N.A.J.
• dovada calităţii de asigurat:
− salariaţi: adeverinţa de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate şi evidenţa zilelor de concediu medical pe ultimele 12 luni;
− pensionari: cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie);
− şomeri: adeverinţa de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj vizat la zi;
− persoanele fără venit: chitanţa de la casa de asigurări de sănătate privind plata asigurărilor medicale sau dovada de coasigurat;
− elevi sub 18 ani şi studenţi: adeverinţa de elev/student şi dovada de coasigurat
• buletinul sau cartea de identitate