„Spitalul General C.F. Galaţi, înfiinţat la data de 01.08.1980 prin Ordinul nr. 1044 al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
Spitalul se află în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Spitalul General CF Galaţi îşi desfăşoară activitatea conform Structurii organizatorice avizată de Ministerului Sănătăţii cu nr. XI/A/21028, 27229/FB/4889/29.05.2017, nr. XI/A/14288/SP/4634/02.05.2018, nr. XI/A/58140, 65267/VSC/1726/11.02.2020 şi Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1.003/23.04.2024 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului General CF Galaţi.

Spitalul General Căi Ferate Galaţi este un spital în care pacienţii primesc o îngrijire medicală adecvată.
Investigaţiile medicale posibile sunt numeroase şi complexe, putându-se trata un număr mare de afecţiuni.

Calitatea serviciilor noastre medicale sunt un exemplu pentru unităţile medicale similare şi o recomandare pentru pacienţii noştri.

Scopul spitalului nostru este orientat către necesităţile actuale şi aşteptările viitoare ale pacienţilor şi de a le furniza servicii medicale integrate şi aliniate la principiul „Îmbunătăţirii continue".”

 

 

 SPITALUL GENERAL CAI FERATE - GALATI