În conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice, în baza procesului-verbal nr. 3.896/05.04.2021 încheiat cu ocazia alegerilor pentru constituirea Consiliului Etic al Spitalului General CF Galați,
în baza competenţei acordate prin Ordinul M.T. nr. 140/03.12.2019, Ec. Carmen Adriana Şerbănescu – manager al Spitalului General CF Galaţi,
D E C I D :
Art. 1. Începând cu data de 13.04.2021 se aprobă componența Consiliul Etic al Spitalului General CF Galați conform Anexei nr. 1 la prezenta decizie.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Etic al Spitalului General CF Galați conform Anexei nr. 2 la prezenta decizie.

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI
ANEXA NR. 1
LA DECIZIA NR. 4.214 /13.04.2021

MODIFICATA LA DATA DE 16.05.2022 CONFORM

PROCESULUI VERBAL NR. 5842/13.05.2022

COMPONENTA CONSILIULUI ETIC AL SPITALULUI GENERAL CF GALATI

Nr.

crt

Nume prenume

Secţia

Gradul profesional

CALITATEA

1

Dr. Chelariu Mihaela

Cabinet psihiatrie

– Ambulatoriul de Specialitate CF Galați

medic primar

MEMBRU PERMANENT - PRESEDINTE

2

Dr. Ciobotaru Octavian Catalin

Secţia chirurgie generală

– Spital Gen. CF Galați

medic primar

MEMBRU PERMANENT

3

Dr. Roman Corina Manuela

Cabinet dermatovenerologie

– Ambulatoriul de Specialitate CF Buzau

medic specialist

MEMBRU PERMANENT

4

_____________

 

MEMBRU PERMANENT

5

Dr. Codreanu Corneliu Mircea

Cabinet ORL

– Ambulatoriul de Specialitate CF Galați

medic primar

MEMBRU SUPLEANT

6

Dr. Morar Liviu

Sectia chirurgie generala

–Spital Gen. CF Galati

medic primar

MEMBRU SUPLEANT

7

Dr. Ungurianu Alexandru

Cabinet medicina muncii

–Ambulatoriul de Specialitate CF Galati

medic specialist

MEMBRU SUPLEANT

8

Dr. Minascurta Valeriu

Cabinet ortopedie traumatologie

– Ambulatoriul de Specialitate CF Buzau

medic primar

MEMBRU SUPLEANT

9

Milea Elena Maria

Bloc operator

– Spital Gen. CF Galați

Asistent medical pr.

MEMBRU PERMANENT

10

Bejan Ada

Cabinet chirurgie

– Ambulatoriul de Specialitate CF Galați

Asistent medical pr.

MEMBRU PERMANENT

11

Gusa Sandica

Sectia chirurgie generala

– Sectia exterioara cu Paturi CF Buzau

Asistent medical pr.

MEMBRU SUPLEANT

12

Condruz Loredana

Cabinet ortopedie traumatologie

- Ambulatoriul de Specialitate CF Buzau

Asistent medical pr

MEMBRU SUPLEANT

13

Scoarta Daniel

Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) - Decizia nr. 5347/12.05.2021

Reprezentat

MEMBRU PERMAMENT

14

Buluc Valentin Catalin

Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) - Decizia nr. 5347/12.05.2021

Reprezentat

MEMBRU SUPLEANT

15

Ghinis Teodor

Compartiment juridic

-Spitalul General CF Galati

Consilier Juridic

16

Andronache Liliana

Serviciul RUNOS

Referent de Specialitate

SECRETAR

Decizia nr. 4216/13.04.2021

17

Costin Elena

Serviciul RUNOS

Inspector Spec.

SUPLEANT - SECRETAR

Andronache Liliana

Decizia nr. 4217/13.04.2021

  ANEXA nr. 2 - Regulament de Organizare si Functionare