În conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice, în baza procesului-verbal nr. 2.966/19.03.2018 încheiat cu ocazia alegerilor pentru consituirea Consiliului Etic al Spitalului General CF Galați,
în baza competenţei acordate prin Ordinul M.T. nr. 614/25.07.2016, Ec. Carmen Şerbănescu – manager al Spitalului General CF Galaţi,
D E C I D :
Art. 1. Începând cu data de 13.04.2018 se aprobă componența Consiliul Etic al Spitalului General CF Galați conform Anexei nr. 1 la prezenta decizie.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Etic al Spitalului General CF Galați conform Anexei nr. 2 la prezenta decizie.

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI
ANEXA NR. 1
LA DECIZIA NR. 3.833 /13.04.2018

COMPONENTA CONSILIULUI ETIC AL SPITALULUI GENERAL CF GALATI

Nr.

crt

Nume prenume

Secţia

Gradul profesional

CALITATEA

1

Dr. Bulza Valentin

Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

– Ambulatoriul de Specialitate CF Galați

medic specialist

MEMBRU PERMANENT

2

Dr. Chelariu Romeo

Secţia chirurgie generală

– Spital Gen. CF Galați

medic primar

MEMBRU PERMANENT

3

Dr. Morar Liviu

Secţia chirurgie generală

– Spital Gen. CF Galați

medic primar

MEMBRU PERMANENT

4

Dr. Stefanescu Anca Lucia

Secţia medicină internă

– Spital Gen. CF Galați

medic primar

MEMBRU PERMANENT

5

Chiselev Rodica

Farmacie

– Spitalul General CF Galati

Farmacist șef

MEMBRU SUPLEANT

Dr.Bulza Valentin

6

Dr.Minascurta Valeriu

Cabinet ortopedie traumatologie

–Ambulatoriul de Specialitate CF Buzau

medic primar

MEMBRU SUPLEANT

Dr.Chelariu Romeo

7

Dr.Roman Corina

Cabinet dermatovenerologie

–Ambulatoriul de Specialitate CF Buzau

medic specialist

MEMBRU SUPLEANT

Dr. Morar Liviu

8

Dr. Oprea Alina Andreea

Cabinet endocrinologie

– Ambulatoriul de Specialitate CF Galați

medic specialist

MEMBRU SUPLEANT

Dr. Stefanescu Anca Lucia

9

Patriche Steluța

Comp. ATI

– Spital Gen. CF Galați

Asistent medical pr.

MEMBRU PERMANENT

10

Milea Elena Maria

Bloc operator

– Spital Gen. CF Galați

Asistent medical pr.

MEMBRU PERMANENT

11

Bejan Ada

Cabinet chirurgie

– Ambulatoriul de Specialitate CF Galați

Asistent medical pr.

MEMBRU SUPLEANT

Patriche Steluța

12

Lazarica Daniela

Laborator recup., med. fizică și balneologie

- Ambulatoriul de Specialitate CF Buzau

Asistent medical pr

MEMBRU SUPLEANT

Milea Elena

13

Comănescu Corneliu Sorin

Asociația Națională pentru Protecția Pacienților

Reprezentat

MEMBRU PERMAMENT

14

Alexe Lucia

Asociația Națională pentru Protecția Pacienților

Reprezentat

MEMBRU SUPLEANT

15

Ghinis Teodor

Compartiment juridic

-Spitalul General CF Galati

Consilier Juridic

16

Andronache Liliana

Serviciul RUNOS

Referent de Specialitate

SECRETAR

17

Costin Elena

Serviciul RUNOS

Inspector Spec.

SUPLEANT - SECRETAR

Andronache Liliana