Nu există articole în această categorie. Dacă pe această pagină există subcategorii, acestea pot conține articole.

Ambulatoriul de Specialitate CF Galaţi oferă următoarele servicii medicale:

 • consult medical de specialitate
 • monitorizare medicală la externare
 • investigaţii medicale de laborator uzuale și speciale în funcție de patologie
 • investigaţii medicale funcţionale
 • investigaţii medicale de radiologie şi imagistică medicală
 • servicii de medicina muncii
 • servicii de siguranţa transporturilor

Pacienţii care dovedesc calitatea de asigurat beneficiază de servicii medicale decontate de casa de asigurări de sănătate conform legislaţiei în vigoare, în baza biletului de trimitere de la medicul de familie, în limita numărului de consultaţii contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Galaţi.
Orice serviciu medical solicitat la cererea expresă a pacientului se va efectua contracost, conform tarifelor stabilite.


Dotări:

 • Ecograf tridimensional
 • EKG cu 12 canale
 • Electroencefalograf digital
 • Sistem video pentru gastro-fibro-colonoscopie
 • Spirometru
 • Electrocauter
 • Combină oftalmologică
 • Exoftalmometru
 • Optotip electric
 • Audiometru
 • Aparat fototerapie
 • Rino-laringo-fibroscop
 • Set laringoscop fibră optică
 • Trusă esofagoscopie
 • Ansamblu de diagnostic oftalmologic
 • Microscop chirurgical ORL • Mamograf digital
 • Aparat Rx Duodiagnostic tip Duodiagnost, 1 post scopie/grafie
 • Aparat Roentgen tip Siregraph post scopie/grafie - Multix Compact
 • Aparat Roentgen Diagnostic – Siemens 2 posturi – scopie/grafie, tip Klinograph 4-2
 • Baie galvanică cu patru celule
 • Aparat terapie ultrasunete
 • Aparatură de terapie combinată (ultrasunete, laser, electroterapie)
 • Aparat pentru laser terapie
 • Aparat electroterapie
 • Combină fizioterapie (2 canale electroterapie, 2 canale magnetoterapie)